Biofeedback teraapia lastele on andnud märkimisväärseid tulemusi, toetades autismispektri häirega laste arengut ja toimetulekut ning vähendades käitumisprobleeme (hirmud, viha, agressiivsus, vastuseis, jne). Teraapia abil paraneb sotsialiseerumisoskus, mille tulemusel on lapsel kergem teistega sotsialiseeruda ja muutuvate olukordadega paremini toime tulla. Samuti teraapia aitab lapsel lasteaias/koolis paremini rühmatöid teha ja paremini koostööd teha erinevate terapeutide ja logopeedidega.

Terapeut kasutab L.I.F.E.’i seadet selleks, et
– tasakaalustada ajupoolkerad ja ajulained ja parandada kognitiivseid oskusi (Neurotagasiside) tarkvara programmi abil
– leida kliendi infoväljast üles sundmõtted ning negatiivsed mõtte- ja käitumismustrid ilma ühtegi küsimust esitamata
– kõrvaldada blokeeringud ja taastada tasakaal, mõjutades kliendi infovälja struktuure.
L.I.F.E.’i seadmest Loe lisa siit

* Lisaks Biofeedback kasutatakse ka L.I.F.E.’i seadmes olevat Neurofeedbacki (Neurotagasiside) ehk EEG biofeedback tarkvara programmi, et tagada kliendile efektiivsemaid tulemused. Neurofeedback aitab aju kognitiivsete võimete suurendamiseks sh parandab vaimset võimekust – oskusi erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasoleva teadmisega seostada, meelde jätta ja kasutada. Samuti aitab tasakaalustada ajupoolkerasid ja ajulained. Neurofeedbacki kohta Loe edasi siit

Kliinilised uuringud on näidanud Biofeedback teraapia efektiivsust paljudele terviseprobleemidele. Sellega seonduvalt on ka Kanada ja USA ravikindlustused lisanud Biofeedback teraapia oma teenuste nimekirja. Biofeedback teraapia teaduspõhisusest Loe edasi siit

Biofeedback teraapia tulemused

5-aastane Autismispektri häiretega laps.
Tulemus peale esimest teraapiat. Laps ärritub vähem. Lasteaias seltsib teistega rohkem. Sundliigutusi on ka tunduvalt vähem. Ise hakkas saapaid jalga panema ja ei tõrgu enam.
Tegevusterapeut ütles et laps on väga palju järsku muutunud. Pidi hästi kaasa tegema, kordinatsioon on palju paremaks läinud, sõnavarasse on lisandunud tunduvalt rohkem sõnu, ja laps ei ärritu enam nii nagu enne. Pidi olema palju aktiivsem, mängib rohkem, hakkas uuesti joonistama. Samuti suutis numbreid järjestada, kuigi ema polnud talle seda eelnevalt õpetanud. Lapse ema Marju


Enamus Autismispektri häiretega, Aspergeri sündroomiga ja arenguhäirega klienti tunneb LIFE Biofeedback teraapia positiivset mõju (lastevanemate täheldatud) peale 2-3 teraapia seanssi. Peale 1-2 teraapia seanssi oluliselt vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha):
* vähenenud sundmõtted, sundkäitumine ja sundliigutusted;
* vähenenud hüperaktiivsus;
* vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha);
* paranendud suutlikkus muutuvate olukordadega paremini toime tulla nii kodus kui lasteaias/koolis;
* meeleolu on tunduvalt stabiilsem, positiivsem ning rõõmsam;
* talub muutusi keskkonnas senisest paremini;
* mõistab paremini teiste inimeste tundeid;
* valju häälitsemise taandumine;
* sotsialiseerub paremini (suhtlemine, suhete loomine ja käitumine);
* paranenud on suhtlemine pereliikmetega;
* saab lasteaias/koolis paremini rühmatöid teha;
* reageerib vanemate ja õpetajate juhistele asjakohasemalt;
* paranenud on mänguline kujutluvõime;
* paranenud võime minna üle ühelt ülesandelt teisele;
* vähenenud tundlikkus valguse, heli ja tekstuuride suhtes;
* tekkinud on originaalsed mõtted, väljendab ideid ja küsib küsimusi.

Alates Biofeedback teraapia 4 – 10 seansist
* paranenud vaimne areng;
* paranenud verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
* paranenud õppimisvõime.


Teraapia on andnud efektiivseid tulemusi tikkidega ja Tourette’i sündroomiga lapsklientidele Loe edasi siit

Teraapia on andnud efektiivseid tulemusi Aktiivsus- ja tähelepanuhäirete korral Loe edasi siit

Teraapia on andnud efektiivseid tulemusi laste hirmude ja foobiate korral Loe edasi siit

Mida tehakse seansil?

Klient suunatakse istuma tugitooli. Seejärel ühendatakse kliendi pea, randmed ja pahkluud silikoonkummist ribade abil L.I.F.E. seadmega. Väikelapsele kinnitatakse silikoonkummist riba ümber pea või kõhu.
Terapeut räägib seansil kliendist positiivses vormis. Laps saab teraapia ajal mängida: raamatud, joonistusvahendid ja mänguasjad on kohapeal olemas. Soovi korral võtta kaasa last huvitav mäng või mänguasi. Teraapia ajal lapsevanem võib näidata oma mobllitelefonist või iPadist lapsele huvitavaid filme.
Seansi ajal tunneb klient ennast turvaliselt. Enamik inimesi on pärast seanssi lõdvestunud ja lõõgastunud.
Terapeut ei uuri kliendilt, mis ja millal on juhtunud. Ühtlasi ei ole vahet, kas klient ise teadvustab blokeeringu põhjusi või ei.
Terapeut annab igale kliendile vastavalt testi tulemustele personaalseid soovitusi uute ideede leidmise ja elukvaliteedi parandamise osas.
Klient saab iga seansi tulemused märksõnadena kaasa.

Kordusseansil on töö lähtepunktiks eelmisel seansil saadud info ja kliendi soovid. Iga seansi alguses teeb terapeut L.I.F.E.’i seadmega uue testi, mis annab ülevaate kliendi infovälja hetkeseisundist. Seejärel tasakaalustab terapeut neid infovälja struktuure, mis on stressis ja taastab tasakaalu.

KESKMINE TERAAPIA VAJADUS: 5-10 korda, sagedusega üks kord kuus. Esmane ja kordusseansid kestvusega 1 tund.
Peale 5-ndat seanssi klient otsustab lisaseanside vajaduse järele. NB! Teraapia on efektiivne aju kognitiivsete võimete suurendamiseks, sh parandab vaimset võimekust – oskusi erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasoleva teadmisega seostada, meelde jätta ja kasutada. Keskmine teraapia vajadus: 5-10 korda, sagedusega üks kord kuus.

Autismispektri häiretega/Aspergeri sündroomiga klientide LASTEVANEMATELE ARTIKKEL: Mis määrab autismiga laste käekäigu – õnneloos või seaduspärasus? Loe edasi siit

Autismi ei saa ravida, aga Biofeedback teraapia on sobivaks tugiteraapiaks* Autismispektri häiretega lastele.

* Biofeedback on vaimset tervist ja heaolu toetav teraapia, mis hõlbustab psühhiaatri, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja teiste spetsialistide tööd, luues kliendile paremad eeldused püsitulemuste saavutamiseks.

KLIINILISED UURINGUD

Kliinilised uuringud on näidanud, et Biofeedback ja Neurofeedback teraapia toetab ja parandab Autismispektri häirega laste
* sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi (suhete loomine ja käitumine);
* käitumishäireid (agressiivsus, ärrituvus, viha ja paindumatus);
* verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist;
* suutlikkust muutuvate olukordadega paremini toime tulla nii kodus kui lasteaias/koolis;
* võimet minna üle ühelt ülesandelt teisele;
* õppimisvõimet;
* vaimset arengut;
* keskendumisvõimet
ning vähendab
* tundlikkust valguse, heli ja tekstuuride suhtes.

Kliiniliste uuringute allikad:
– Biofeedback Education and Research, Canada
– 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance – 2011, Antalya, Turkey
– National Library of Medicine, National Institutes of Health, US
– Behavioural Science Institute, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands.
– Evidence-based practice in biofeedback by Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB), US

BIOFEEDBACK TERAAPIA RASKEMATE TRAUMADEGA LASTELE (kaotused, nagu lähedase inimese surm, haigestumine, õnnetustesse sattumine, vanemate poolt mahajäetud lapsed, depressioon, vaimselt ja füüsiliselt väärkoheldud lapsed, seksuaalvägivalla ohvrid). Seansid Biofeedback terapeut Ülle Toomeojaga Loe edasi siit

KLIENTIDE TAGASISIDE JA EDULOOD Loe edasi siit

* Biofeedbacki teraapia
– ei asenda arstiabi ega käimasolevat ravi: terapeut annab maksimumi, et saavutada kliendi jaoks parim tulemus, kuid ei saa garanteerida täielikku tervenemist;
– sobib kasutamiseks koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravimeetoditega;
– on mõeldud kõigile, alates väikelapsest kuni vanurini.

Tallinnas toimuvad seansid
Ülle Toomeoja teraapiakeskuses aadressil
Pärnu mnt 20 ärihoone, III korrus, 10141 Tallinn

Registreeri aeg endale või lapsele Biofeedback teraapiaseansile vajutades SIIA!

NB! Registreerumiseks on vajalik Teie ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon. Selle olemasolu aitab vajadusel kiiresti Teiega aegade suhtes läbi rääkida või ettearvamatute
muudatuste korral ühendust võtta.