L.I.F.E. Biofeedback teraapia on andnud märkimisväärseid tulemusi, toetades autismispektri häirega laste arengut ja toimetulekut ning vähendades käitumisprobleeme. Teraapia abil paraneb suhtlemisoskus, mille tulemusel on lapsel kergem sotsialiseeruda ja elus hakkama saada. Samuti teraapia aitab saada kiireid ja efektiivseid tulemusi vaimse tervise ja heaolu taastamiseks.

 

L.I.F.E. Biofeedback teraapia tulemused

5-aastane Autismispektri häiretega laps.
Tulemus peale esimest teraapiat. Laps ärritub vähem. Lasteaias seltsib teistega rohkem. Sundliigutusi on ka tunduvalt vähem. Ise hakkas saapaid jalga panema ja ei tõrgu enam.
Tegevusterapeut ütles et laps on väga palju järsku muutunud. Pidi hästi kaasa tegema, kordinatsioon on palju paremaks läinud, sõnavarasse on lisandunud tunduvalt rohkem sõnu, ja laps ei ärritu enam nii nagu enne. Pidi olema palju aktiivsem, mängib rohkem, hakkas uuesti joonistama. Samuti suutis numbreid järjestada, kuigi ema polnud talle seda eelnevalt õpetanud. Lapse ema Marju


Enamus Autismispektri häiretega/Aspergeri sündroomiga klienti tunneb L.I.F.E. Biofeedback teraapia positiivset mõju (lastevanemate täheldatud) peale 2-3 teraapia seanssi. Peale 1-2 teraapia seanssi oluliselt vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha):
* vähenenud sundmõtted, sundkäitumine ja sundliigutusted;
* vähenenud hüperaktiivsus;
* vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha);
* paranendud suutlikkus muutuvate olukordadega paremini toime tulla nii kodus kui lasteaias/koolis;
* meeleolu on tunduvalt stabiilsem, positiivsem ning rõõmsam;
* talub muutusi keskkonnas senisest paremini;
* mõistab paremini teiste inimeste tundeid;
* valju häälitsemise taandumine;
* sotsialiseerub paremini (suhtlemine, suhete loomine ja käitumine);
* paranenud on suhtlemine pereliikmetega;
* saab koolis paremini rühmatöid teha;
* reageerib vanemate ja õpetajate juhistele asjakohasemalt;
* paranenud on mänguline kujutluvõime;
* paranenud võime minna üle ühelt ülesandelt teisele;
* vähenenud tundlikkus valguse, heli ja tekstuuride suhtes;
* tekkinud on originaalsed mõtted, väljendab ideid ja küsib küsimusi.

Alates L.I.F.E. Biofeedback teraapia 4 – 10 seansist
* paranenud vaimne areng;
* paranenud verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
* paranenud õppimisvõime.


L.I.F.E. BIOFEEDBACKI TERAAPIA LASTELE / TERAPEUT KAJA KOROLEV Loe edasi siit

Biofeedback terapeut Ülle Toomeoja (L.I.F.E. BIOFEEDBACKI TERAAPIA lastele AINULT kolmapäeviti).

Ülle Toomeoja on elanud ja töötanud 17 aastat Ameerikas ning viimased 15 aastat pühendunud L.I.F.E. Biofeedbacki ja Bioresonants teraapia praktiseerimisele. Tal on Kanada Rahvusvahelise Holistiliste Uuringute Kolledži poolt välja antud Quantum Biofeedback diplom. Samuti ta on Kanada Tervishoiuorganisatsiooni poolt registreeritud Biofeedback terapeut. Kanadas Ülle teenuseid tunnustavad enamus kindlustusseltsid, hüvitades kindlustusvõtjale teraapiakulud. Käesolevaks ajaks on Ülle juures teraapias käinud üle kümne tuhande kliendi. Ta on saavutanud oma meetodiga kiireid ja suurepäraseid tulemusi. Ülle Toomeojast Loe edasi siit


Terapeut kasutab L.I.F.E.’i seadet selleks, et
– tasakaalustada ajupoolkerad ja ajulained ja parandada kognitiivseid oskusi (Neurotagasiside) tarkvara programmi abil
– leida kliendi infoväljast üles sundmõtted ning negatiivsed mõtte- ja käitumismustrid ilma ühtegi küsimust esitamata
– kõrvaldada blokeeringud ja taastada tasakaal, mõjutades kliendi infovälja struktuure.
L.I.F.E.’i seadmest Loe lisa siit

Mis on L.I.F.E. seade ja mida ta teeb?
L.I.F.E.’i seade on biotagasiside ja elektrofüsioloogilise bioresonantsi (sagedusteraapia) põhimõttel töötav seade,
– millele on väljastatud Euroopa Liidus kehtiv CE-vastavussertifikaat;
– mis on registreeritud klassi 2A meditsiiniinstrumendina;
– mille toimivust on kontrollitud topeltpimeuuringutes ning
– mille kvaliteeti ja efektiivsust kinnitab Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri sertifikaat TÜV SÜD.

* L.I.F.E. Bioresonantsteraapia (sagedusteraapia) Loe edasi siit  ja L.I.F.E. Biofeedbacki kohta Loe edasi siit

* Lisaks L.I.F.E. Biofeedback ja Bioresonantsteraapiale (sagedusteraapia) kasutatakse ka L.I.F.E.’i seadmes olevat Neurofeedbacki (Neurotagasiside) tarkvara programmi, et tagada kliendile efektiivsemaid tulemused. L.I.F.E. Neurofeedback aitab aju kognitiivsete võimete suurendamiseks sh parandab vaimset võimekust – oskusi erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasoleva teadmisega seostada, meelde jätta ja kasutada. Samuti aitab tasakaalustada ajupoolkerasid ja ajulained. Neurofeedbacki kohta Loe edasi siit

 

KLIENTIDE TAGASISIDE JA EDULOOD

* kiireid ja efektiivseid tulemusi ärevushäirete, hirmude, foobiate, depressioonide ja ennasthävitava käitumise korral Loe edasi siit

* Hirmudest ja foobiatest vabanemine L.I.F.E. Biofeedback teraapia abil Loe edasi siit

* kiireid ja efektiivseid tulemusi tikkidega ja Tourette’i sündroomiga lapsklientidele  Loe edasi siit

* kiireid ja efektiivseid tulemusi Aktiivsus- ja tähelepanuhäirete korral  Loe edasi siit

* EDULOOD (väärkohtlemine, ohvritunne, andestamine, madal enesehinnang, usaldamatus, jne) Loe edasi siit

* L.I.F.E. BIOFEEDBACKI SEANSID LEMMIKLOOMADELE. Teraapia on andnud kiireid ja efektiivseid tulemusi lemmikloomade käitumishäirete korral (agressiivsus, närvilisus, hirmud, ärevus, kurbus, melanhoolsus jt.). Samuti pakume teile võimalust kontrollida ja hinnata loomade tervislikku seisundit sagedustel põhineva meetodi abil Loe edasi siit

 

 

Autismispektri häiretega/Aspergeri sündroomiga klientide LASTEVANEMATELE ARTIKKEL: Mis määrab autismiga laste käekäigu – õnneloos või seaduspärasus? Loe edasi siit

Autismi ei saa ravida, aga L.I.F.E. Biofeedback teraapia on sobivaks tugiteraapiaks* Autismispektri häiretega lastele.

* L.I.F.E. Biofeedback on vaimset tervist ja heaolu toetav teraapia, mis hõlbustab psühhiaatri, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja teiste spetsialistide tööd, luues kliendile paremad eeldused püsitulemuste saavutamiseks.

 

Mida tehakse seansil?

Klient suunatakse istuma tugitooli. Seejärel ühendatakse kliendi pea, randmed ja pahkluud silikoonkummist ribade abil L.I.F.E. seadmega. Väikelapsele kinnitatakse silikoonkummist  riba ümber pea või kõhu.
Terapeut räägib seansil kliendist positiivses vormis. Laps saab teraapia ajal mängida: raamatud, joonistusvahendid ja mänguasjad on kohapeal olemas. Soovi korral võtta kaasa last huvitav mäng või mänguasi. Teraapia ajal lapsevanem võib näidata oma mobllitelefonist või iPadist lapsele huvitavaid filme.
Seansi ajal tunneb klient ennast turvaliselt. Enamik inimesi on pärast seanssi lõdvestunud ja lõõgastunud.
Terapeut ei uuri kliendilt, mis ja millal on juhtunud. Ühtlasi ei ole vahet, kas klient ise teadvustab blokeeringu põhjusi või ei.
Terapeut annab igale kliendile vastavalt testi tulemustele personaalseid soovitusi uute ideede leidmise ja elukvaliteedi parandamise osas.
Klient saab iga seansi tulemused märksõnadena kaasa.

Kordusseansil on töö lähtepunktiks eelmisel seansil saadud info ja kliendi soovid. Iga seansi alguses teeb terapeut L.I.F.E.’i seadmega uue testi, mis annab ülevaate kliendi infovälja hetkeseisundist. Seejärel tasakaalustab terapeut neid infovälja struktuure, mis on stressis ja taastab tasakaalu.

KESKMINE TERAAPIA VAJADUS: 3-10 korda, sagedusega üks kord kuus. Esmane ja kordusseansid kestvusega 1 tund.
Peale 10-ndat seanssi klient otsustab lisaseanside vajaduse järele.
NB! Enamus kliente tunneb esimese teraapia järgselt koheselt muutusi (sundmõtted ja meeled vaigistatud ning sisemise rahu tunnet). Pärast seanssi ei teki traumasid meenutades emotsionaalseid pingeid ega sundmõtteid. Mõnel juhul teraapia tulemused (suuremad positiivsed muutused) ilmnevad peale 2 seanssi.  Käitumisprobleemide (agressiivsus, viha ja ärrituvus) ja hirmude/foobiate korral enamus kliente tunneb teraapia positiivset mõju peale 1-2 teraapia seanssi (lastevanemate täheldatud):

KLIINILISED UURINGUD

Kliinilised uuringud on näidanud, et Biofeedback ja Neurofeedback teraapia toetab ja parandab Autismispektri häirega laste
* sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi (suhete loomine ja käitumine);
* käitumishäireid (agressiivsus, ärrituvus, viha ja paindumatus);
* verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist;
* suutlikkust muutuvate olukordadega paremini toime tulla nii kodus kui lasteaias/koolis;
* võimet minna üle ühelt ülesandelt teisele;
* õppimisvõimet;
* vaimset arengut;
* keskendumisvõimet
ning vähendab
* tundlikkust valguse, heli ja tekstuuride suhtes.

Kliiniliste uuringute allikad:
– Biofeedback Education and Research, Canada
– 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance – 2011, Antalya, Turkey
– National Library of Medicine, National Institutes of Health, US
– Behavioural Science Institute, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands.
– Evidence-based practice in biofeedback by Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB), US

* L.I.F.E. Biofeedbacki teraapia
– ei asenda arstiabi ega käimasolevat ravi: terapeut annab maksimumi, et saavutada kliendi jaoks parim tulemus, kuid ei saa garanteerida täielikku tervenemist;
– sobib kasutamiseks koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravimeetoditega;
– on mõeldud kõigile, alates väikelapsest kuni vanurini.

Tallinnas toimuvad seansid
Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses aadressil
Endla tn 4, IV korrus, kabinet 11
Kaja Korolev seanssidele registreerimine toimib e-maili teel:
bioresonants@gmail.com
NB! Registreerumiseks on vajalik Teie ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon. Selle olemasolu aitab vajadusel kiiresti Teiega aegade suhtes läbi rääkida või ettearvamatute
muudatuste korral ühendust võtta.
Juhul kui teil puudub e-maili saatmise võimalus,
siis helistage telefonil 53 977 226