Artikkel: Esinemishirmu hirmutamine biofeedback teraapia abil. Tekst: suhtluskoolitaja, (aja)kirjanik Katrin Aedma
Erinevaid ärevushäireid, mis takistavad edukat esinemist, on paljudel inimestel. Läänemaailmale iseloomulikeks haigusteks peetud kliiniline depressioon ja ärevushäired on probleemiks kõikjal maailmas. Austraalia teadlased leidsid kahe ülemaailmse depressiooni ja ärevushäirete uuringu kokkuvõtteid tehes, et Läänes on rohkem levinud ärevushäired ja Aasias depressioon. Hetkel olemasolevate andmete põhjal ütlevad Austraalia teadlased, et 4,7% protsenti planeedil Maa elavatest inimestest põeb mingil elu perioodil depressiooni ning kõige levinum psüühiline häire on ärevushäire, mis vaevab üht inimest kolmeteistkümnest (7,3%). (Allikas: Depression ‘a global problem )


“Seda, kui suur probleem on psüühikahäired, on püütud hinnata mitut moodi, sealhulgas ka rahaliselt. On välja arvutatud, et psüühikahäiretega seotud kulud moodustavad kolm-neli protsenti Euroopa maade rahvuslikust kogutoodangust.” kirjutab Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi teadur Kenn Konstabel Postimehe arvamusloos.

Jah, õnneks on olemas erinevad võimalused ja võtted ärevushäirete ravimiseks ja neid tuleb aina juurde. Veel 3 aastat tagasi ei osanud ma ette kujutada, et saaksin toetada kliente virtuaalse reaalsuse läbi või pakkudes neile biofeedback teraapia laialdasi võimalusi. Olenevalt ärevushäire tõsidusastmest on abi kas ühest meetodist või saavutatakse tulemus mitme meetodi arukal ja sihipärasel kombineerimisel.

Biofeedback neutraliseerib ja kustutab

Siin artiklis soovin tutvustada biofeedback teraapiat, mis paljude klientide puhul on andnud suurepäraseid tulemusi neutraliseerides vanad ärevushäireid tekitavad mõttemustrid. Inimene, kes ennem kartis avalikult esineda, minetab hirmu ja saab tagasi esinemisjulguse. Natuke treeningut ja tehnikaid ja edukalt saavad peetud koosolekud tööl, kaitstud lõputööd kõrgkoolis ja esinemishirm ei ole enam karjääriredelil edasi liikumisel takistuseks.
Peale seda, kui oleme koos kliendiga konsultatsiooni (coachingu) jooksul fikseerinud tema hetkeseisu ja eesmärgid ning kaardistanud arengukohad ja leidnud võimalikud lahendused (kuni 2 tundi coachingut), saab selgeks, milliseid meetodeid iga konkreetse kliendiga peaks kasutama. Eesmärk on alati see, et inimene esineks julgelt ja mõjusalt ilma igasuguste emotsionaalsete ja füüsiliste takistusteta vajamata tablette ja muud kõrvalist abi.

Biofeedback teraapia põhineb loogikal, et inimene koosneb rakkudest ja on energeetiline olevus, kes allub seadustele, mida oleme koolipõlves füüsikas ja keemias õppinud. Inimese mõte on samuti energia. Energiale on omased võnked ja igal mõttevormil on oma kindel võnge, mida on võimalik neutraliseerida või kustutada.
Dr Riina Raudsik väidab energiakriisist rääkides ja kirjutades: “Energia on väli ja inimenegi on väli. Albert Einstein on öelnud, et „väli on ainus reaalsusˮ. Seetõttu tuleks inimese terviseprobleeme hakata lahendama energiaga seostatult, keha terviklikkuse printsiibil.”

Bioresonantsteraapia neutraliseerib mineviku, koostöö koolitajaga aitab luua soovitud tuleviku

Just nimelt sellisel moel, koostöös biofeedback teraapiaga töötan ka mina, et toetada inimesi, kes avaliku esinemise hirmuga minu poole pöörduvad. Biofeedback teraapia aitab kaasa inimese negatiivsete mõttevormide neutraliseerimisel või kustutamisel minevikust ja edasi võtan mina koos kliendiga fookusesse tuleviku loomise erinevate tehnikate abil. See, kuidas end tunda, mida mõtelda, kuhu panna käed ja jalad esinemise ajal või kuidas üks esitlus üles ehitada sel viisil, et esineja kõne oleks mõjus ja eesmärgipärane, selle saavutame teadmiste, tehnikate ja praktiseerimise abil.

Biofeedback teraapia ärevushäirete korral koosneb üldjuhul kolmest teraapiast sagedusega 1 kord kuus:
1.teraapia kestvusega 1 tundi
2.teraapia kestvusega 1 tund
3.teraapia kestvusega 1 tund.

Tulemuseks:
• Muretsemine ja hirmud on neutraliseeritud
• Sundmõtted ja meeled on vaigistatud
• Tekib sisemise rahu seisund.

Kui on tunne, et ärevushäire on ainus takistus suurepärase esinemise sooritamisel, siis pole vaja koolitaja poole pöörduda ja võib kohe biofeedback teraapiasse minna. Oluline on see, et lähete diplomeeritud ja kogemusega terapeudi juurde. Ülle Toomeoja on Kanadas diplomeeritud ja sertifitseeritud Biofeedback (Biotagasiside) terapeut.

Kui aga on soov lisaks ärevuse minetamisele mitte lihtsalt esinema vaid suurepäraselt esinema hakata, siis tuleks erinevaid tegevusi komplektselt käsitleda ja teha koostööd nii biofeedback teraapia terapeudi kui esinemiskoolitajaga.

Katrin Aedma on olnud üle 20 aasta avaliku esinemise õppejõud kõrgkoolides ja erapraksises grupikoolituse ja erakonsultatsioone läbi viinud. Ta julgeb tunnistada, et ärevushäiretega inimeste jaoks on väga suur eneseületus võtta ette enese arendamine julgeks esinejaks. Nii mõnelgi kõrgkooli õppuril jääb lõputöö hirmu tõttu kaitsmata. Samas on tal mitmeid rõõmustavaid näiteid neist julgetest, kes on valmis muutuma ja kellest on Ülle Toomeoja (biofeedback steraapia) ja Katrin Aedma koostöö tulemusena saanud suurepärased esinejad.

* BIOFEEDBACK TERAAPIA EDULOOD Loe edasi siit

* Katrin Aedma kohta Loe edasi siit

Registreeru Biofeedback teraapiaseansile vajutades SIIA!