Sõnapaar “võngetel põhinev” seostub kujundiga millestki, mis võngub või tekitab heli. Kui tahta mõista terminit “võnge”, siis helilained on meile kõige tuttavam võngete vorm. Kuid helilained on tegelikult ainult üks vorm kiirelt võnkuvast ehk vibreerivast energiast, valgus on võnkuva energia teine vorm. Need on vaid kaks näidet paljudest võnkuva energia tüüpidest, mis moodustavad väga laia nn elektromagnetilise spektri, mis hõlmab raadiolaineid, televisiooni laineid, röntgenkiiri, ultraheli laineid ja mikrolaineid.

Kuna inimese energiasüsteem on “mitmemõõtmeline“, siis võngetega tervendamine kasutab kõiki energia vorme ja erinevaid võnkuva/vibreeriva energia sagedusi, mis inimesega resoneerivad. Inimese füüsiline keha on aine, millel on mass ja maht. Einsteini ja kvantfüüsika seisukohast lähtudes on biokeemilised molekulid, millest koosneb füüsiline keha, tegelikult vibreeriva energia vorm.