Autism ja Autismispektri häired – märkimisväärseid tulemused

Biofeedback teraapia lastele on andnud märkimisväärseid tulemusi, toetades autismispektri häirega […]